ANA SAYFA | UYE OL | UYE GIRIS
Hakyolundasınız
Ana Sayfa » Eklenenler » EGITIM PLANLARI

TEST 2
03.OC.11, 12:17:34

1-Aşağıdakilerden hangisi helal bir davranış değildir?

a) Spor yapmak
b) Çalışarak kazanılan para
c) Dinlenmek
d) Başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanmak

2. Aşağıdakilerden hangisi haram bir davranıştır?

a) Çalışmak
b) Namaz kılmak
c) Selam vermek
d) Hırsızlık yapmak

3-Vefat eden kişinin yakınlarına nasıl dua ederiz?

a) Allah şifalar versin
b) Allah razı olsun
c) Allah korusun
d) Allah sabır versin

4- Aşağıdaki selamlardan hangisi günün her saatinde söylenebilir?
a) İyi geceler
b) Günaydın
c) Selamun aleyküm
d) İyi akşamlar

5- Yapılan bir iyilik karşısında teşekkür olarak ne söyleriz?

a) Allah sabır versin
b) Allah’a emanet ol
c) Allah kavuştursun
d) Allah razı olsun

6- Aşağıdakilerden hangisi evlenenler için söylediğimiz dua ifadelerinden biri değildir?

a) Allah mutlu etsin
b) Allah bir yastıkta kocatsın
c) Hayırlı olsun
d) Allah kavuştursun

7- "İnşallah” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Allah’a şükür
b) Allah korusun
c) Allah en büyüktür
d) Allah izin verirse

8- Aşağıdakilerden hangisi selamlaşırken kullandığımız sözlerden biri değildir?

a) Merhaba
b) Allaha ısmarladık
c) Selamun aleyküm
d) İyi Günler

9- Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lâ ilâhe illallah.
b) Allahü ekber
c) Elhamdülillah
d) Bismillah

10- "Lâ ilâhe illallah” ın anlamı nedir?

a) Allah’ın adıyla.
b) Allah en büyüktür.
c) Allah’tan başka Tanrı yoktur.
d) Allah’a şükür.

11- "Eşhedü en lâ ilâhe illallah” cümlesinin anlamı nedir?

a) Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.
b) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
d) Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur

12- "Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluhu” cümlesinin anlamı nedir?

a) Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur
b) Tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
d) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

13- "Eşhedü …………ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluh”
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) enne- ilahe
b) illallah- enla
c) enla- ilahe
d) enla- enne

14- Aşağıdakilerden hangisi dinimizin sembollerinden biri olamaz?

a) Heykel
b) Kabe
c) Besmele yazılı levhalar
d) Tespih

15-
-Caminin bahçesinde Abdest almak için yapılmış yerlerdir.
-Dinimizin temizliğe verdiği önemi simgeler.
Yukarıda özellikleri verilen yapılara ne ad verilir?

a) Şadırvan
b) Mahya
c) Çeşme
d) Mescit

16- Ramazan ayında veya kandil gecelerinde minareler arasına asılan ışıklı yazılara ne ad verilir?

a) Kandil
b) Dua
c) Cami
d) Mahya

17- Hıristiyanların ibadet ettikleri yere ne ad verilir?

a) Havra
b) Cami
c) Kilise
d) Sinagog

18- Namaz kıldıran din görevlisine ne ad verilir?

a) Rahip
b) Müezzin
c) Haham
d) İmam

19-
Cengiz: İnsanlara dini melekler anlatmıştır
Canan: Dini insanlara peygamberler bildirmiştir
Ceren: Din, insanların mutluluğunu sağlamak amacıyla gönderilmiştir.
Cenk: Din, Allah tarafından gönderilmiştir.

Yukarıda bazı öğrencilerin din ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

a) Ceren
b) Cenk
c) Canan
d) Cengiz

20-
I- İslamiyet
II- Hıristiyanlık
III- Budizm
Yukarıda verilenlerden hangileri Allah’ın gönderdiği dinlerdendir?

a) Yalnız II
b) I ve II
c) Yalnız III
d) II ve III

Kategori EGITIM PLANLARI | tarafından eklendi: mucahit
Görünüm: 1152 | Yüklemeler: 0 | İzlenme: 0.0/0
Toplam Yorumlar 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Hazreti Muhammed [s.a.v] : Allahü teâlânın insanlara gönderdiği peygamberidir. Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlânın Resûlü yâni peygamberidir. Habîbi (sevgilisi)dir. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, annesi Vehb'in kızı Âmine Hâtun'dur. Mîlâdın 571 senesi Nisan ayının yirmisine rastlayan Rebî-ül-evvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de doğdu. Babası O doğmadan önce vefât etti. Altı yaşındayken annesi, sekiz yaşındayken dedesi vefât etti. Sonra amcası Ebû Tâlib'in yanında büyüdü. Yirmi beş yaşında hazret-i Hadîce ile evlendi. Bundan dört kızı iki oğlu oldu. Kırk yaşında bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. Üç sene sonra herkesi îmâna çağırmaya başladı. Elli iki yaşındayken bir gece Mekke'den Kudüs'e ve oradan göklere götürülüp, getirildi. Mîrâc adı verilen bu yolculuğunda Cennetleri, Cehennemleri, Allahü teâlâyı gördü. Beş vakit namaz bu gece farz oldu. Mîlâd'ın 622 yılında Allahü teâlânın emriyle Mekke'den Medîne'ye hicret etti (göç etti). Vefâtına kadar İslâmiyet'i yaymaya ve insanları iki cihân seâdetine (mutluluğuna) kavuşturmağa çalıştı. Hicrî on bir (M. 632) senesinde Rebî-ul-evvel ayının on ikinci Pazartesi günü öğleden evvel vefât etti. Muhammed aleyhisselâm beyaz idi. İnsanların en güzeli idi. O her zaman dünyânın her yerinde olan ve gelecek bütün insanlardan her bakımdan üstündür.

ALLAH [Celle Celâlühü] : Esmâ-i hüsnâdan. Varlığı muhakkak lâzım olan, îmân ve ibâdet edilecek hakîkî mâbûd. Her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcı. Allahü teâlâ zâtı ile vardır. Varlığı kendi kendiyledir. Şimdi var olduğu gibi, hep vardır ve hep var olacaktır. Varlığının önünde ve sonunda da yokluk olamaz. Çünkü onun varlığı lâzımdır. (Teftezânî) Allahü teâlâ madde değildir. Cisim değildir (element değildir. Karışım, bileşik değildir). Sayılı değildir. Ölçülmez. Hesab edilmez. O'nda değişiklik olmaz. Mekanlı değildir. Bir yerde değildir. Zamanlı değildir. Öncesi, sonrası, önü arkası, altı-üstü, sağı-solu yoktur. İnsan düşüncesi, insan bilgisi, insan aklı, O'nun hiçbir şeyini anlıyamaz. (Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî). Bütün varlıkların her organının her hücresinin yaratıcısı, yoktan var edicisi yalnız Allahü teâlâdır. O, akla hayâle gelenlerin hepsinden uzaktır. Hiçbiri O değildir. Ancak Kur'ân-ı kerîmde, bizzat kendisinin açıkladığı sıfatlarını, isimlerini ezberleyip, ulûhiyetini (ilâhlığını), büyüklüğünü bunlarla tasdik ve ikrâr etmeli, söylemelidir. Akıllı ve büluğ çağına ermiş erkek ve kadın her müslümanın, Allahü teâlânın Zâtî ve Subûtî sıfatlarını doğru olarak öğrenmesi ve inanması lâzımdır. Herkese ilk farz olan şey budur. Bilmemek özür olmaz, büyük günâhtır. (Kemahlı Feyzullah Efendi). Allahü teâlânın zıddı, tersi, benzeri, ortağı, yardımcısı, koruyucusu yoktur. Anası, babası, oğlu, kızı, eşi yoktur.