ANA SAYFA | UYE OL | UYE GIRIS
Hakyolundasınız
Ana Sayfa » Eklenenler » İSLAMİ YASAM

İBADETLER
03.OC.11, 17:17:09

1- Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki temel ibadetlerden biri değildir?

a) Namaz
b) Kurban
c) Zekât
d) Hac

2- İslam dinindeki ibadet kavramıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İbadet yalnızca Allah’a yapılır.
b) Namaz, Oruç, Hac ve Zekât temel ibadetlerdir.
c) Bir ibadet başka bir ibadet ile değiştirilemez.
d) Çalışmak da bir ibadettir. Bir insan çalışıyorsa namaz kılmasına gerek yoktur.

3- Kur’ân-ı Kerim’de Yüce Allah’ın kullarından kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlara ne denir?

a) Farz
b) Vâcip
c) Sünnet
d) Sevap

4- Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından emredilen farz ibadetlerden biri değildir?

a) Beş vakit namaz
b) Ramazan ayında tutulan oruç
c) Bayramda kurban kesmek
d) Şartları tutan birinin ömründe bir kez Hacca gitmesi

5- Farz ve Vacip ibadetlerin dışında peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yaptığı ve bize yapmamızı önerdiği iş ve davranışlara ne denir?

a) Helal
b) Sünnet
c) Farz
d) Vâcip

6- Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış nedenlerinden biri olamaz?

a) Yüce Allah emrettiği için ibadet edilir.
b) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ibadet edilir.
c) Allah’ın bize verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmek için ibadet edilir.
d) İnsanların görüp beğenmesi için ibadet edilir.

7- Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin farz olması için gereken şartlardan biri değildir?

a) Akıllı olmak
b) Müslüman bir ülkede yaşamak
c) Ergenlik çağına girmek
d) Müslüman olmak

8-
I. Ramazan ayında tutulur.
II. Yeme-içme gibi isteklerden uzak durmaktır.
III. Bu ibadeti yerine getirmek için sağlıklı olmak gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan ibadet İslam dinindeki başlıca ibadetlerden hangisidir?

a) Namaz
b) Hac
c) Oruç
d) Zekât

9- Aşağıdaki davranışlardan hangisi camilerde yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

a) Namaz kılınırken komiklikler yapmak, gülüşmek
b) Başkaları namaz kılarken sessizce Kur’ân-ı Kerim okumak
c) Namazdayken elinde olmaksızın hapşırmak
d) İlahi söylemek

10- Aşağıdakilerden hangisi caminin bölümlerinden biri değildir?

a) Minare
b) Hilali gözetleme kulesi
c) Minber
d) Avlu

11- İmamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yerin adı nedir?

a) Minber
b) Mihrap
c) Kürsü
d) Minare

12- İnsanın Allah rızasını gözeterek yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir?

a) Namaz
b) Dua
c) Tövbe
d) Salih amel

13- Aşağıdaki ibadetlerden hangisinde zaman şartı aranmaz? .

a) Hac
b) Dua
c) Namaz
d) Zekât

14- "Allah’ın sevgisini kazanmak için yapılan her iş, ibadettir.” Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ibadetler arasında yer almaz?

a) İnsanlara güler yüzlü olmak
b) Doğru ve dürüst bir şekilde çalışmak
c) Arkadaşını haksız yere kırmak
d) Kuran okunurken sessizce dinlemek

15- İbadetlerin bireysel ve toplumsal pek çok faydaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek sayılamaz?

a) Oruç tutarak yiyeceklerden tasarruf sağlarız.
b) Zekât vermekle birbirimizle dayanışma sağlarız.
c) Namaz bizi kötülüklerden uzaklaştırır.
d) Cuma namazı, birlik-beraberlik duygumuzu geliştirir.

16- Kelime-i tevhit’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Allah”tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun elçisidir.
b) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
c) Allah birdir.
d) Allah’ın her şeye gücü yeter.

17- Dua ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Dua, Allah’a yönelmektir.
b) Dua, Allah’tan istek ve dilekte bulunmaktır.
c) Dua, Allah’a yalvarmak ve yakarmaktır.
d) Dua, Allah’ın bir isteği kabul etmesidir.

18- Dua ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Dua etmenin belirli bir yeri ve zamanı yoktur.
b) Dualarımızı sadece kendimiz için ederiz.
c) Dua, insanlar arasında sevgi ve yakınlığı artırır.
d) Yalnızca Allah’a dua edilir.

19- Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin farzlarından değildir?

a) Ağzı yıkamak
b) Burnu yıkamak
c) Tüm bedeni yıkamak
d) Yüzü yıkamak

20- Aşağıdakilerden hangisi vacip bir ibadettir?

a) Kurban kesmek
b) Namaz kılmak
c) Oruç tutmak
d) Selam vermek

Kategori İSLAMİ YASAM | tarafından eklendi: mucahit
Görünüm: 2474 | Yüklemeler: 0 | İzlenme: 0.0/0
Toplam Yorumlar 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Hazreti Muhammed [s.a.v] : Allahü teâlânın insanlara gönderdiği peygamberidir. Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlânın Resûlü yâni peygamberidir. Habîbi (sevgilisi)dir. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, annesi Vehb'in kızı Âmine Hâtun'dur. Mîlâdın 571 senesi Nisan ayının yirmisine rastlayan Rebî-ül-evvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de doğdu. Babası O doğmadan önce vefât etti. Altı yaşındayken annesi, sekiz yaşındayken dedesi vefât etti. Sonra amcası Ebû Tâlib'in yanında büyüdü. Yirmi beş yaşında hazret-i Hadîce ile evlendi. Bundan dört kızı iki oğlu oldu. Kırk yaşında bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. Üç sene sonra herkesi îmâna çağırmaya başladı. Elli iki yaşındayken bir gece Mekke'den Kudüs'e ve oradan göklere götürülüp, getirildi. Mîrâc adı verilen bu yolculuğunda Cennetleri, Cehennemleri, Allahü teâlâyı gördü. Beş vakit namaz bu gece farz oldu. Mîlâd'ın 622 yılında Allahü teâlânın emriyle Mekke'den Medîne'ye hicret etti (göç etti). Vefâtına kadar İslâmiyet'i yaymaya ve insanları iki cihân seâdetine (mutluluğuna) kavuşturmağa çalıştı. Hicrî on bir (M. 632) senesinde Rebî-ul-evvel ayının on ikinci Pazartesi günü öğleden evvel vefât etti. Muhammed aleyhisselâm beyaz idi. İnsanların en güzeli idi. O her zaman dünyânın her yerinde olan ve gelecek bütün insanlardan her bakımdan üstündür.

ALLAH [Celle Celâlühü] : Esmâ-i hüsnâdan. Varlığı muhakkak lâzım olan, îmân ve ibâdet edilecek hakîkî mâbûd. Her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcı. Allahü teâlâ zâtı ile vardır. Varlığı kendi kendiyledir. Şimdi var olduğu gibi, hep vardır ve hep var olacaktır. Varlığının önünde ve sonunda da yokluk olamaz. Çünkü onun varlığı lâzımdır. (Teftezânî) Allahü teâlâ madde değildir. Cisim değildir (element değildir. Karışım, bileşik değildir). Sayılı değildir. Ölçülmez. Hesab edilmez. O'nda değişiklik olmaz. Mekanlı değildir. Bir yerde değildir. Zamanlı değildir. Öncesi, sonrası, önü arkası, altı-üstü, sağı-solu yoktur. İnsan düşüncesi, insan bilgisi, insan aklı, O'nun hiçbir şeyini anlıyamaz. (Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî). Bütün varlıkların her organının her hücresinin yaratıcısı, yoktan var edicisi yalnız Allahü teâlâdır. O, akla hayâle gelenlerin hepsinden uzaktır. Hiçbiri O değildir. Ancak Kur'ân-ı kerîmde, bizzat kendisinin açıkladığı sıfatlarını, isimlerini ezberleyip, ulûhiyetini (ilâhlığını), büyüklüğünü bunlarla tasdik ve ikrâr etmeli, söylemelidir. Akıllı ve büluğ çağına ermiş erkek ve kadın her müslümanın, Allahü teâlânın Zâtî ve Subûtî sıfatlarını doğru olarak öğrenmesi ve inanması lâzımdır. Herkese ilk farz olan şey budur. Bilmemek özür olmaz, büyük günâhtır. (Kemahlı Feyzullah Efendi). Allahü teâlânın zıddı, tersi, benzeri, ortağı, yardımcısı, koruyucusu yoktur. Anası, babası, oğlu, kızı, eşi yoktur.