ANA SAYFA | UYE OL | UYE GIRIS
Hakyolundasınız
Ana Sayfa » Eklenenler » İSLAMİ YASAM

HZ MUHAMMEDİ TANIYALIM
03.OC.11, 16:31:59

1- Aşağıda Hz Muhammed’in bazı aile büyükleri yer almaktadır. Yanlış olanı bulunuz.

a) Amcası: Ebu Talip
b) Süt annesi: Amine
c) Dedesi: Vehb
d) Babası: Abdullah

2- Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalip, torunu doğduğunda çok sevinmişti. Onu alarak Kabe’ye götürdü. Onun onuruna günlerce ziyafet verdi. Bizler de onun doğum yıldönümüne rastlayan haftada çeşitli güzel etkinliklerle kutlamalar yaparız. Kutladığımız bu haftanın adı nedir? 
a) Doğum Günü Haftası
b) Kutlu Hafta
c) Kutlu Doğum Haftası
d) Dini Gün ve Geceler

3- Mekke’nin havası çok sıcak olduğu için küçük çocukların gelişimine uygun değildi. Çocuklar ücretle sütannelere verilirdi. Hz Muhammed de bebekken sütanneye verildi. Onun sütannesi kimdir?

a) Amine
b)Hatice
c)Zeynep
d)Halime

4- Hiçbir kimseye haksızlık yapılmamasına ve haksızlığa uğrayanlara yardım edilmesine yönelik olarak kurulan, peygamberimizin de üye olduğu topluluğun adı neydi?

a) Yardımseverler Kulübü
b) Gönüllüler Topluluğu
c) Erdemliler topluluğu
d)Mekkeliler Kulübü

5- Peygamberimizin babası ne zaman vefat etti?

a) Peygamberimiz doğmadan altı ay önce
b) Peygamberimiz iki yaşındayken
c) Peygamberimiz altı yaşındayken
d) Peygamberimiz sekiz yaşındayken

6- Hz. Muhammed’le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Mekke’de 571 yılında doğdu.
b) 622’de hicret etti.
c) 23 yıl peygamberlik yaptı.
d) Mekke’de vefat etti.

7- Hz. Peygambere ‘Oku’ emrini hangi melek getirmiştir?

a) Azrail
b) Cebrâil
c) Mikail
d) İsrafil

8- Hz. Muhammed kimlere peygamber olarak gönderilmiştir?

a) Türklere
b) Araplara
c) Yedinci yüzyılda yaşayanlara
d) Tüm insanlara

9- Hz. Muhammed’in kabri nerededir?

a) İstanbul, Topkapı Sarayı’nda
b) Medine, Mescidinebevi’de
c) Mekke, Kâbe’de
d) Kahire, Ezher’de

10- xxx

11- xxx

12- xxx

13- xxx

14- xxx

15- xxx

16- xxx

17- xxx

18- xxx

19- xxx

20- xxx

Kategori İSLAMİ YASAM | tarafından eklendi: mucahit
Görünüm: 1645 | Yüklemeler: 0 | Yorumlar: 1 | İzlenme: 5.0/1
Toplam Yorumlar 1
0  
1 Nerice   (11.ARL.11 11:33:03) [Ekle]
Hey, you're the goto expert. Thanks for hnagnig out here.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Hazreti Muhammed [s.a.v] : Allahü teâlânın insanlara gönderdiği peygamberidir. Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlânın Resûlü yâni peygamberidir. Habîbi (sevgilisi)dir. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, annesi Vehb'in kızı Âmine Hâtun'dur. Mîlâdın 571 senesi Nisan ayının yirmisine rastlayan Rebî-ül-evvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de doğdu. Babası O doğmadan önce vefât etti. Altı yaşındayken annesi, sekiz yaşındayken dedesi vefât etti. Sonra amcası Ebû Tâlib'in yanında büyüdü. Yirmi beş yaşında hazret-i Hadîce ile evlendi. Bundan dört kızı iki oğlu oldu. Kırk yaşında bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. Üç sene sonra herkesi îmâna çağırmaya başladı. Elli iki yaşındayken bir gece Mekke'den Kudüs'e ve oradan göklere götürülüp, getirildi. Mîrâc adı verilen bu yolculuğunda Cennetleri, Cehennemleri, Allahü teâlâyı gördü. Beş vakit namaz bu gece farz oldu. Mîlâd'ın 622 yılında Allahü teâlânın emriyle Mekke'den Medîne'ye hicret etti (göç etti). Vefâtına kadar İslâmiyet'i yaymaya ve insanları iki cihân seâdetine (mutluluğuna) kavuşturmağa çalıştı. Hicrî on bir (M. 632) senesinde Rebî-ul-evvel ayının on ikinci Pazartesi günü öğleden evvel vefât etti. Muhammed aleyhisselâm beyaz idi. İnsanların en güzeli idi. O her zaman dünyânın her yerinde olan ve gelecek bütün insanlardan her bakımdan üstündür.

ALLAH [Celle Celâlühü] : Esmâ-i hüsnâdan. Varlığı muhakkak lâzım olan, îmân ve ibâdet edilecek hakîkî mâbûd. Her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcı. Allahü teâlâ zâtı ile vardır. Varlığı kendi kendiyledir. Şimdi var olduğu gibi, hep vardır ve hep var olacaktır. Varlığının önünde ve sonunda da yokluk olamaz. Çünkü onun varlığı lâzımdır. (Teftezânî) Allahü teâlâ madde değildir. Cisim değildir (element değildir. Karışım, bileşik değildir). Sayılı değildir. Ölçülmez. Hesab edilmez. O'nda değişiklik olmaz. Mekanlı değildir. Bir yerde değildir. Zamanlı değildir. Öncesi, sonrası, önü arkası, altı-üstü, sağı-solu yoktur. İnsan düşüncesi, insan bilgisi, insan aklı, O'nun hiçbir şeyini anlıyamaz. (Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî). Bütün varlıkların her organının her hücresinin yaratıcısı, yoktan var edicisi yalnız Allahü teâlâdır. O, akla hayâle gelenlerin hepsinden uzaktır. Hiçbiri O değildir. Ancak Kur'ân-ı kerîmde, bizzat kendisinin açıkladığı sıfatlarını, isimlerini ezberleyip, ulûhiyetini (ilâhlığını), büyüklüğünü bunlarla tasdik ve ikrâr etmeli, söylemelidir. Akıllı ve büluğ çağına ermiş erkek ve kadın her müslümanın, Allahü teâlânın Zâtî ve Subûtî sıfatlarını doğru olarak öğrenmesi ve inanması lâzımdır. Herkese ilk farz olan şey budur. Bilmemek özür olmaz, büyük günâhtır. (Kemahlı Feyzullah Efendi). Allahü teâlânın zıddı, tersi, benzeri, ortağı, yardımcısı, koruyucusu yoktur. Anası, babası, oğlu, kızı, eşi yoktur.