ANA SAYFA | UYE OL | UYE GIRIS
Hakyolundasınız
Ana Sayfa » Eklenenler » İSLAMİ YASAM

İBADETLER
03.OC.11, 17:19:22

1- Allah’a ibadet etmemiz için pek çok neden vardır; fakat asıl neden aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsana huzur verdiği için ibadet ederiz.
b) İnsanları kaynaştırdığı için ibadet ederiz.
c) Allah emrettiği için ibadet ederiz.
d) İnsanların takdirini kazanmak için ibadet ederiz.

2- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından değildir?

a) Kadere inanmak
b) Namaz kılmak
c) Kelime-i Şahadet getirmek
d) Oruç tutmak

3- "Gücü yetenlerin o evi (Kâbe'yi) ziyaret etmesi Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır” ayetinde farz kılınan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Namaz
b) Oruç
c) Hac
d) Zekât

4- Cami ve mescitlerde kıbleyi gösteren imamın namazda durduğu yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Minber
b) Minare
c) Kürsü
d) Mihrap

5- Cami’de hutbe okunan yere ne ad verilir?

a) Minber
b) Minare
c) Kürsü
d) Mihrap

6- İbadette samimiyet, içtenlik, gösterişsizlik anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Farz
b) İbadet
c) Salih amel
d) İhlâs

7- Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?

a) Ağzı yıkamak
b) Burnu yıkamak
c) Yüzü yıkamak
d) Kulakları yıkamak

8- Dinimizde yapılan hatalardan dolayı Allah’tan bağışlanma dilemeye ne denir?

a) Dua
b) Günah
c) Tövbe
d) İbadet

9- Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir defa Kâbe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret etmesine ne denir?

a) Zekât
b) Hac
c) Oruç
d) Fitre

10- İnsanların yüce Allah’a yönelerek ona yalvarıp yakarmasına ne denir?

a) İbadet
b) Dilekte bulunmak
c) Dua
d) Adak adamak

11- "Rabbena atina __________________ haseneten vefil ahireti _____________ve kına azabennar.”

Yukarıdaki Rabbena duasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Haseneten – fiddünya
b) Fiddünya – haseneten
c) Fiddünya – velivalideyye
d) haseneten – Atina

12- Camide Cuma ve bayram namazlarında imamın çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli yüksekçe yere ne denir.

a) Minare
b) Minber
c) Şadırvan
d) Kubbe

13- Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.
b) Tanıklık ederim ki Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
c) Tanıklık ederim ki Allah birdir ondan başka ilah yoktur.
d) Tanıklık ederim ki Allah’ın her şeye gücü yeter.

14- Hz Muhammed, ”Sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her şeyi duyan ve gören Allah’a dua ediyorsunuz.” demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Allah bize çok yakındır; dua ettiğimizde ona karşılık verir
b) Allah’ın bizi duyması için feryatlar etmeliyiz.
c) Sessizce dua ettiğimizde de Allah bizi duyar.
d) Gösteriş için yüksek sesle dua etmemek gerekir.

15- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sünnettir?

a) Teravih
b) Cuma Namazı
c) 5 Vakit Namaz
d) Cenaze namazı

16- Duanın sonunda söylenen "amin” sözcüğü ne anlama gelir?

a) Yarabbi çok şükür
b)Allah’ım beni affet
c) Elhamdülillah
d)Allah’ım duamı kabul et

17- Aşağıdakilerden hangisi farz olan bir ibadettir?

a) Sadaka
b) Teravih namazı
c) Oruç
d) Vitir namazı

18-
I- Allah’a şükür göstergesidir.
II- Kulluk görevi için yapılır.
III- İnsanların sevgisini kazanmak için yapılır.
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ibadetlerle ilgili olarak yanlıştır?

a) Sadece I
b) I ve II
c) II ve III
d) Sadece III

19- Aşağıdakilerden hangisi miktarı veya süresi belirlenmiş ibadetlerden değildir?

a) Namaz kılmak
b) Zekât vermek
c) Oruç tutmak
d) Kur’an okumak

20- I. Namaz kılmak
II. Oruç tutmak
III. Zekat vermek
IV. Hac yapmak

Yukarıdaki ibadetlerden hangileri beden (vücut) ile yapılan bir ibadettir?

a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I ve IV

Kategori İSLAMİ YASAM | tarafından eklendi: mucahit
Görünüm: 2635 | Yüklemeler: 0 | Yorumlar: 1 | İzlenme: 5.0/1
Toplam Yorumlar 1
0  
1 Swati   (08.TMZ.12 18:17:36) [Ekle]
where do you get 40 days from? If you didn't know before, don't worry about it, you are not held alocuntabce for things you did not know. Now you know to stop reading them, so stop reading them. It's not so much reading them as it is BELIEVING in the them, but reading them will make you stop and consider does that sound like something that happened to me? or so on, so it can lead to haram. so just avoid them altogether.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Hazreti Muhammed [s.a.v] : Allahü teâlânın insanlara gönderdiği peygamberidir. Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlânın Resûlü yâni peygamberidir. Habîbi (sevgilisi)dir. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, annesi Vehb'in kızı Âmine Hâtun'dur. Mîlâdın 571 senesi Nisan ayının yirmisine rastlayan Rebî-ül-evvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de doğdu. Babası O doğmadan önce vefât etti. Altı yaşındayken annesi, sekiz yaşındayken dedesi vefât etti. Sonra amcası Ebû Tâlib'in yanında büyüdü. Yirmi beş yaşında hazret-i Hadîce ile evlendi. Bundan dört kızı iki oğlu oldu. Kırk yaşında bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. Üç sene sonra herkesi îmâna çağırmaya başladı. Elli iki yaşındayken bir gece Mekke'den Kudüs'e ve oradan göklere götürülüp, getirildi. Mîrâc adı verilen bu yolculuğunda Cennetleri, Cehennemleri, Allahü teâlâyı gördü. Beş vakit namaz bu gece farz oldu. Mîlâd'ın 622 yılında Allahü teâlânın emriyle Mekke'den Medîne'ye hicret etti (göç etti). Vefâtına kadar İslâmiyet'i yaymaya ve insanları iki cihân seâdetine (mutluluğuna) kavuşturmağa çalıştı. Hicrî on bir (M. 632) senesinde Rebî-ul-evvel ayının on ikinci Pazartesi günü öğleden evvel vefât etti. Muhammed aleyhisselâm beyaz idi. İnsanların en güzeli idi. O her zaman dünyânın her yerinde olan ve gelecek bütün insanlardan her bakımdan üstündür.

ALLAH [Celle Celâlühü] : Esmâ-i hüsnâdan. Varlığı muhakkak lâzım olan, îmân ve ibâdet edilecek hakîkî mâbûd. Her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcı. Allahü teâlâ zâtı ile vardır. Varlığı kendi kendiyledir. Şimdi var olduğu gibi, hep vardır ve hep var olacaktır. Varlığının önünde ve sonunda da yokluk olamaz. Çünkü onun varlığı lâzımdır. (Teftezânî) Allahü teâlâ madde değildir. Cisim değildir (element değildir. Karışım, bileşik değildir). Sayılı değildir. Ölçülmez. Hesab edilmez. O'nda değişiklik olmaz. Mekanlı değildir. Bir yerde değildir. Zamanlı değildir. Öncesi, sonrası, önü arkası, altı-üstü, sağı-solu yoktur. İnsan düşüncesi, insan bilgisi, insan aklı, O'nun hiçbir şeyini anlıyamaz. (Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî). Bütün varlıkların her organının her hücresinin yaratıcısı, yoktan var edicisi yalnız Allahü teâlâdır. O, akla hayâle gelenlerin hepsinden uzaktır. Hiçbiri O değildir. Ancak Kur'ân-ı kerîmde, bizzat kendisinin açıkladığı sıfatlarını, isimlerini ezberleyip, ulûhiyetini (ilâhlığını), büyüklüğünü bunlarla tasdik ve ikrâr etmeli, söylemelidir. Akıllı ve büluğ çağına ermiş erkek ve kadın her müslümanın, Allahü teâlânın Zâtî ve Subûtî sıfatlarını doğru olarak öğrenmesi ve inanması lâzımdır. Herkese ilk farz olan şey budur. Bilmemek özür olmaz, büyük günâhtır. (Kemahlı Feyzullah Efendi). Allahü teâlânın zıddı, tersi, benzeri, ortağı, yardımcısı, koruyucusu yoktur. Anası, babası, oğlu, kızı, eşi yoktur.